* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .org, .us, .ca, .co.uk, .eu, .me, .uk, .es